Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Δ. Κορδελιού Ευόσμου: Τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την πρόσληψη 75 ατόμων

Published

on

Η ανακοίνωση του δήμου

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1/2023 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κορδελιού–Ευόσμου, για τις ειδικότητες ΚΩΔ 101 – ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (17 Θέσεις)
ΚΩΔ 102 – ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Α’ ειδικότητας 1ης ομάδας (2 Θέσεις)
ΚΩΔ 103 – ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (σάρωθρο) (2 Θέσεις)
ΚΩΔ 104 – ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας – συνοδοί απορριμματοφόρου (54 Θέσεις)
και ειδικότερα τους Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας, Προσληπτέων και τον πίνακα Απορριφθέντων των υποψηφίων για κάθε ειδικότητα. Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό μας τόπο, δηλαδή από τις 21/02/2023 έως τις 02/03/2023. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Αν οι ενδιαφερόμενοι δεν γνωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση, μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2313302128.

  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ ΚΩΔ 101 ΑΔΑ (545 kb)

  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΕ ΚΩΔ 102 ΑΔΑ (331 kb)

  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΕ ΚΩΔ 103 ΑΔΑ (287 kb)

  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΤΩΝ 952.37 Kb

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΘΕΣΗ 101 ΑΔΑ (627 kb)

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΘΕΣΗ 102 ΑΔΑ (609 kb)

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΘΕΣΗ 103 ΑΔΑ (612 kb)

 
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΔΑ (271 kb)

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement