Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Ερώτηση ΚΚΕ για την έντονη δυσοσμία στον Δ. Κορδελιού – Ευόσμου

Published

on

Ερώτηση στη Βουλή για τη δυσοσμία στην περιοχή

Στη Βουλή μετέφεραν οι βουλευτές του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης, το πρόβλημα της έντονης κακοσμίας στον δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Σε ερώτηση που κατέθεσαν ρωτούν τους εμπλεκόμενους υπουργούς, μεταξύ άλλων, για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί η κυβέρνηση, για την άμεση προστασία του πληθυσμού της περιοχής και την αποκατάσταση πιθανών προβλημάτων υγείας με ευθύνη του κράτους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση αυτού.

Αναλυτικά η ερώτηση του ΚΚΕ:

Κάτω από τις έντονες και συνεχείς διαμαρτυρίες-κινητοποιήσεις των κατοίκων του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, όλα τα προηγούμενα χρόνια, για το σε καθημερινή βάση εδώ και 40 χρόνια πρόβλημα της δυσοσμίας, υποχρεώθηκε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και υπέγραψε στις 29/5/2017 Προγραμματική Σύμβαση με το ΑΠΘ (Τμήμα Χημείας – Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος). Στις 26/2/2019 παρουσιάστηκαν τα ενδιάμεσα αποτελέσματα (6μήνου) του ερευνητικού έργου και έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ το όλο έργο τελείωσε με την παράδοση της Τελικής Έκθεσης στις 08/7/2019.

 • Να σημειωθεί πως για τα αποτελέσματα της έρευνας, την αξιολόγηση και τα συμπεράσματα αυτής που δείχνουν το είδος, το μέγεθος και την πηγή του προβλήματος, δηλαδή τη μονάδα των ΕΛΠΕ, ενημερώθηκαν όλες οι αρμόδιες Αρχές (μεταξύ αυτών το Υ.Π.ΕΝ. καθώς και το πρώην ΚΕΛΠΝΟ -νυν Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).
 • Επίσης, στις 06/03/2019 σε συνάντηση του τότε αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, είχε ανακοινωθεί, ότι τα ΕΛΠΕ:

1) Ολοκληρώνουν έως τα τέλη Απριλίου 2019 το έργο «Ανάκτησης Απαερίων Πυρσού», κόστους 2,5 εκατ. €, που θα μηδενίσει και τυχόν διαφυγές υδρογονανθράκων από τον πυρσό.

2) Έχουν μελετήσει και υποβάλει προς αδειοδότηση έργα «Αναβάθμισης της Κατεργασίας Υγρών Αποβλήτων» ύψους 6,5 εκατ. € για την τήρηση των νέων ορίων υγρών αποβλήτων της ΕΕ, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Στα έργα αυτά προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η ανέγερση νέας κλειστής δεξαμενής εξισορρόπησης. Με την ολοκλήρωση των έργων, το α΄ εξάμηνο 2020, θα επιτευχθεί απόλυτη εξάλειψη κάθε πιθανής οσμής από την μονάδα κατεργασίας υγρών αποβλήτων.

3) Όσον αφορά τις μονάδες κατεργασίας υγρών αποβλήτων και επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης έχουν δρομολογήσει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία, για την περαιτέρω βελτίωση των υφισταμένων συστημάτων απόσμισης. Η μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου 2019. Τα μέτρα που θα προταθούν θα εφαρμοστούν άμεσα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός θα εγκατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Συνοπτικά αναφέρονται:

 • Πρόσθετα συστήματα δέσμευσης υδρογονανθράκων και θειούχων ενώσεων.
 • Αύξηση δυναμικότητας συστημάτων αναρρόφησης.
 • Κλειστά συστήματα όπου απαιτείται (πλωτό κάλυμμα κλπ).
 • Χρήση νέων προσθέτων χημικών στις μονάδες απόσμισης.

4) Ολοκληρώνουν την επεξεργασία των παλιών σκαμμάτων ελαιωδών το α’ εξάμηνο του 2020, όπου απομένουν εργασίες αποκατάστασης σε ένα τελευταίο σκάμμα.

5) Ξεκινούν την μελέτη μετεγκατάστασης της μονάδας επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης σε νέα περιοχή της έκτασης του διυλιστηρίου, απομακρυσμένης από τον οικισμό.

 • Ταυτόχρονα ανακοινώθηκαν ενέργειες αναβάθμισης του σταθμού, ενταγμένου στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, στο Κορδελιό, ώστε να μετρούνται εκεί και ενώσεις, όπως οι μερκαπτάνες, που προκαλούν τη δυσοσμία στην περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκη:
 1. Από Ανακοίνωση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – 11.7.2018

https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=17468

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναβαθμίζει το σταθμό μέτρησης αέριων ρύπων στο Κορδελιό, προκειμένου στο εξής να μετρούνται εκεί και ενώσεις που προκαλούν τη δυσοσμία στην περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης. Σήμερα αναδείχτηκαν οι ανάδοχοι που θα αναλάβουν το έργο της αναβάθμισης του σταθμού, το οποίο περιλαμβάνει την εγκατάσταση δύο ηλεκτρονικών αναλυτών αερίων ρύπων.Με αυτούς θα γίνεται μέτρηση υδρογονανθράκων και μερκαπτανών, ώστε για πρώτη φορά να αρχίσουν να μετρώνται και ρύποι που προκαλούν προβλήματα δυσοσμίας στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης

 1. Από τοποθέτηση στη Βουλήτου τότε Αναπληρωτή ΥΠΕΝ – 3.4.2019

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/10985488.pdf

«Η αναβάθµιση του σταθµού µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο Κορδελιό έγινε από το Πράσινο Ταµείο µε µία απόφαση η οποία λήφθηκε και ολοκληρώθηκε για 131.500 ευρώ στις 31-3-2017. Ο σταθµός αυτός, την εποπτεία του οποίου έχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εξοπλίστηκε επιπλέον µε δύο νέους αναλυτές, έναν για µεθάνιο, µη µεθανιούχους και αιολικούς υδρογονάνθρακες και έναν δεύτερο, που µετρά θειούχες ενώσεις, δηλαδή µερκαπτάνες, που πολλές φορές είναι και η αιτία της δυσοσμίας. Επίσης, προστέθηκε κι ένας επιπλέον εξοπλισμός για τις βαθμονομήσεις των μετρήσεων όζοντος. Ο αναλυτής µεθανίου τοποθετήθηκε στις 6-12-2018 και ο δεύτερος αναλυτής θειούχων εγκαταστάθηκε στις 18/1/2019.»

 1. Από τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΚΜ- 4.12.2020

«Εμείς ως Περιφέρεια, αν και παραλάβαμε ένα απαρχαιωμένο Δίκτυο Μέτρησης Αέριων Ρύπων, έχουμε αναβαθμίσει όλους τους Σταθμούς Μέτρησης, τους έχουμε εξοπλίσει με σύγχρονα μηχανήματα, στο Σταθμό του Κορδελιού, μετράμε πλέον – για πρώτη φορά στα χρονικά – , και τις δύσοσμες ενώσεις.»

Σοβαρά ερωτηματικά δημιουργούνται για το αν τελικά λειτουργούν οι 2 προαναφερόμενοι ηλεκτρονικοί αναλυτές (μερκαπτανών και μεθανίου, μη μεθανιούχων υδρογονανθράκων & ολικών υδρογονανθράκων) στο σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Κορδελιό, αφού δεν παρουσιάζονται οι τιμές τους στο Ημερήσιο Δελτίο τιμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=507) όπου αποτυπώνονται οι υπόλοιποι ρύποι (ΝΟ2, SO2, PM10, CO και O3), ώστε να ενημερώνονται άμεσα οι δημότες.

Να σημειωθεί επίσης ότι:

 • Το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στο (28654/1909/26.3.2021) έγγραφό τους, απαντώντας σε σχετική Ερώτηση του ΚΚΕ (4700/2.3.2021), αναφέρει ότι «διαπιστώθηκε πρόοδος υλοποίησης εκ μέρους της εταιρίας (σσ. ΕΛΠΕ) αντιρρυπαντικών έργων και έργων αντιμετώπισης της δυσοσμίας».
 • Η ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ στο (21335/1393/5.3.2021) έγγραφό της, απαντώντας σε σχετική Ερώτηση του ΚΚΕ (4700/2.3.2021), αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τα ΕΛΠΕ κατέθεσαν μελέτη περιβάλλοντος για την ανανέωση – τροποποίηση των ΑΕΠΟ (Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων) και η Υπηρεσία της ακόμα την αξιολογεί.

[ …IV. Κατόπιν διαπιστώσεων που προέκυψαν από ελέγχους του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας του ΥΠΕΝ καθώς και του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μ. Ε. Θεσσαλονίκης, υποβλήθηκε με το (5) σχετικό από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. επικαιροποιημένη μελέτη περιβάλλοντος για την ανανέωση-τροποποίηση της ΑΕΠΟ της δραστηριότητας μέσω του ΗΠΜ στο πλαίσιο εφαρμογής του (4) σχετ. εγγράφου. Η ανωτέρω μελέτη βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης από την Υπηρεσία μας ως προς τον έλεγχο πληρότητας.

V. Στη ανωτέρω μελέτη περιβάλλοντος προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η τροποποίηση της παρακολούθησης των εκπομπών NOχ, και SO2 με την χρήση της μεθοδολογίας «bubble» όπως αυτή περιγράφεται στην (6) σχετική Απόφαση (ΒΔΤ 57 και ΒΔΤ 58), η τροποποίηση της παρακολούθησης των εκπομπών στο φούρνο F-101, η εγκατάσταση δεύτερης μονάδας διεργασίας Claus στην υπάρχουσα Μονάδα Ανάκτησης Θείου (SRU), η τροποποίηση-αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας κατεργασίας υγρών αποβλήτων συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέας μονάδας απόσμησης και η μεταφορά της μονάδας επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης σε νέα θέση εντός του γηπέδου των εγκαταστάσεων.]

Ωστόσο, έως και σήμερα δεν έχει υπάρξει η παραμικρή βελτίωση σε ό,τι αφορά το φαινόμενο της δυσοσμίας. Επίσης, καμία ενέργεια δεν έχει πραγματοποιηθεί για την ουσιαστική εκτίμηση της επικινδυνότητας για τους κατοίκους (πιθανότητα έκθεσης σε τοξικούς – καρκινογόνους ρύπους, επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον κ.λπ.). Η υπομονή των κατοίκων της περιοχής δοκιμάζεται καθημερινά, ενώ οι αρνητικές συνέπειες στην υγεία τους από την μακροχρόνια έκθεση σε τοξικούς ρύπους συνεχώς αυξάνεται και η ποιότητας της ζωής τους υποβαθμίζεται.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί:

 • Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, για να υλοποιηθούν, επιτέλους, τα όσα μέτρα υποδείχθηκαν από την έρευνα και δεσμεύτηκαν τα ΕΛΠΕ να υλοποιήσουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα και να σταματήσει η δυσοσμία στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου.
 • Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για την άμεση έναρξη των μετρήσεων και την ενημέρωση των δημοτών σε καθημερινή βάση, από το σταθμό μέτρησης αέριων ρύπων στο Κορδελιό, των υδρογονανθράκων και μερκαπτανών, που προκαλούν προβλήματα δυσοσμίας στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.
 • Ποια είναι αυτά τα έργα που αναφέρουν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στο προαναφερόμενο έγγραφο τους, αφού οι κάτοικοι της περιοχής δεν βλέπουν καμία βελτίωση στο θέμα της δυσοσμίας.
 • Ένα σχεδόν χρόνο μετά, έχει εγκριθεί η προαναφερόμενη μελέτη από τη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ; Αν δεν εγκρίθηκε, γιατί τέτοια καθυστέρηση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής; Και αν έχει εγκριθεί, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση κάποιων από τα έργα που αναφέρουν τα ΕΛΠΕ στο έγγραφό τους.
 • Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, για την άμεση προστασία του πληθυσμού της περιοχής και την αποκατάσταση πιθανών προβλημάτων υγείας με ευθύνη του κράτους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση αυτού.
 • Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε οι έλεγχοι και ο καταλογισμός ευθυνών να προσανατολίζονται στην εργοδοτική ευθύνη.
 • Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί στο πλαίσιο αδειοδότησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ουσιαστική προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement