Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Παύλου Μελά

Δ. Παύλου Μελά: Για ποιες κατηγορίες πολιτών θα μειωθούν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού

Published

on

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τη μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ποσοστό 50% και 35% αντίστοιχα ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Παύλου Μελά.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Ο.Ε. προς το Δημοτικό Συμβούλιο πρόκειται για τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:

1η κατηγορία: άποροι
2η κατηγορία: πολύτεκνες οικογένειες
3η κατηγορία: άτομα με αναπηρία
4η κατηγορία: τρίτεκνες οικογένειες
5η κατηγορία: μονογονεϊκές οικογένειες
6η κατηγορία: μακροχρόνια άνεργοι
7η κατηγορία: δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Η μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 50% προτείνεται να χορηγείται σε άγαμους με ετήσιο εισόδημα έως 9.000 ευρώ, ποσό που θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ εφόσον είναι έγγαμος για τη σύζυγο και για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Συνεπώς για τον έγγαμο χωρίς παιδί θα ισχύει ετήσιο εισόδημα έως 10.500 ευρώ. Για έγγαμο με ένα παιδί ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ, για έγγαμο με 2 παιδιά ετήσιο εισόδημα έως 13.500.ευρώ, για έγγαμο με τρία παιδιά ετήσιο εισόδημα έως 15.000 ευρώ κλπ.

Σημειώνεται εδώ ότι ως εισόδημα θεωρείται το φορολογητέο εισόδημα βάσει του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Ειδικά για την κατηγορία των ατόμων με αναπηρία στο εισόδημα δεν προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ. τα οποία είναι αφορολόγητα).
Η μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 35% προτείνεται να χορηγείται σε άγαμους με ετήσιο εισόδημα από 9.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ, ποσό που θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ εφόσον είναι έγγαμος για τη σύζυγο και για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Συνεπώς για τον έγγαμο χωρίς παιδί ισχύει ετήσιο εισόδημα έως 13.500 ευρώ. Για έγγαμο με ένα παιδί ετήσιο εισόδημα έως 15.000 ευρώ, για έγγαμο με 2 παιδιά ετήσιο εισόδημα έως 16.500 ευρώ, για έγγαμο με τρία παιδιά ετήσιο εισόδημα έως 18.000 ευρώ κλπ.

Σημειώνεται εδώ ότι ως εισόδημα θεωρείται το φορολογητέο εισόδημα βάσει του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ειδικά για την κατηγορία των ατόμων με αναπηρία στο εισόδημα δεν προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ. τα οποία είναι αφορολόγητα).

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω 1 έως 7 κατηγοριών πολιτών θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

 1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973.
 2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
  Πολύτεκνοι θεωρούνται:
  «πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων» (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).
  Πολύτεκνοι επίσης είναι:
  Ι. Ν. 860/5-1-1979 α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
  β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
  γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
  δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.
  Επισημάνσεις:
  Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α – δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
  i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους
  ii) τα άρρενα ανήλικα
  iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων
  iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.
  Β. Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος).
  Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος.
  Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983).
  ΙΙ. Ν. 3454/7-4-2006
  α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.
  β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
  γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
  Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητ βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006).
 3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 60%).
 4. Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. (άρθρο 3 Ν.3454/06) Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
 5. Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, προσκομίζεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
  i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
  ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του. (παρ.3 άρθρο 9 Ν.3812/09, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.3838/10)
 6. Για την απόδειξη της ιδιότητας του μακροχρόνια ανέργου απαιτείται οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
  Μακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων. (υποπαρ.ΙΑ.1 Ν.4093/12) (ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β’)
 7. Για την απόδειξη της ιδιότητας δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) απαιτείται αντίγραφο της πράξης έγκριση καταβολής του Κ.Ε.Α. στο δικαιούχο
  Για τη χορήγηση στους ανωτέρω της μείωσης των τελών καθαριότητας και φωτισμού οι δικαιούχοι της μείωσης θα προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πλέον του αντίστοιχου αποδεικτικού ιδιότητάς τους (όπως αναφέρεται ανωτέρω) και:
 8. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
 9. Πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ
 10. Εκκαθαριστικό εφορίας
 11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 12. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μίσθωσης
 13. Φωτοτυπία ταυτότηταςAdvertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement