Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Παύλου Μελά

Δ.Παύλου Μελά: Υπεγράφη το ΦΕΚ για τη μετατροπή του πρώην ΑΓΝΟ σε χώρο πρασίνου

Σήμερα, η έκταση αυτή των 16 στρεμμάτων αποτελεί επικίνδυνη εστία περιβαλλοντικής μόλυνσης

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 755Δ’ / 02-11-2022) η έγκριση της σημειακής τροποποίησης του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του πρώην Δήμου Σταυρούπολης, στο ΟΤ 1106Π όπου δραστηριοποιούνταν η γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ και ο χαρακτηρισμός του ως χώρου πρασίνου.

Σκοπός της τροποποίησης ήταν η διόρθωση του εγκεκριμένου από το 2002 ΓΠΣ του πρώην Δήμου Σταυρούπολης (ΦΕΚ 975Δ/2002) στο ΟΤ 1106Π, καθώς δεν διατηρήθηκε τότε το ισοζύγιο κοινοχρήστων χώρων για τους θεσμοθετημένους χώρους πρασίνου της περιοχής «Πρόνοια» της ΔΕ Σταυρούπολης.

Πρόκειται για ένα χώρο εγκαταλελειμμένο από το 1992 όταν πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση της άλλοτε κραταιάς Ελληνικής Βιομηχανίας Γάλακτος ΑΓΝΟ στην περιοχή του Λαγκαδά.

Σήμερα, η έκταση αυτή των 16 στρεμμάτων αποτελεί επικίνδυνη εστία περιβαλλοντικής μόλυνσης και υποτίμησης, υποβάθμισης της κοινωνικής αξιοπρέπειας των πολιτών.

Δημήτρης Δεμουρτζίδης: Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός χώρου αστικού πρασίνου
Μετά την υπογραφή του ΦΕΚ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα από τον αρμόδιο Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νικόλαο Ταγαρά, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του:
«Η σημειακή τροποποίηση στο ΟΤ1106Π αποτελούσε στρατηγικό στόχο για τον Δήμο καθώς με την θεσμοθέτησή της πετύχαμε:
α) Τη διόρθωση του ΓΠΣ σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, το οποίο είχε καθορίσει στο ΟΤ1106Π τη χρήση κοινόχρηστου χώρου πρασίνου από το 1972, δηλαδή προγενέστερα από το εγκεκριμένο ΓΠΣ. Η διόρθωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων της πολεοδομικής ενότητας αλλά και συνολικά όλης της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου, όπως εξάλλου προβλέπεται, από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, τις αποφάσεις του ΣτΕ αλλά και το άρθρο 24 του Συντάγματος και
β) Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός χώρου αστικού πρασίνου που θα βελτιώσει το αστικό δομημένο περιβάλλον και θα καταστεί μεγάλος ‘’πνεύμονας’’ πρασίνου σε μια πυκνοδομημένη περιοχή, εξυπηρετώντας τους κατοίκους της Σταυρούπολης».

Το χρονολόγιο της αρχής και του τέλους της ΑΓΝΟ στη Σταυρούπολη
Το 1955, το Υπουργείο Γεωργίας παραχωρεί έκταση περίπου 16 στρεμμάτων, στο Συνεταιρισμό Αγελαδοτρόφων Θεσσαλονίκης «Άγιο Μόδεστο», με καθορισμένο σκοπό την παστερίωση και αποθήκευση γάλακτος. Στη συνέχεια εκδίδεται τίτλος κυριότητας και μεταγράφεται η έκταση στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης, χωρίς να παρέχονται επιπλέον δικαιώματα στον Συνεταιρισμό.
Το 1972, ο χώρος χαρακτηρίζεται Κοινόχρηστος (ΦΕΚ 303/Δ/1972).
Το 1974, η Ένωση Αγροτικών Γαλακτοκομικών και Αγελαδοτροφικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης «ΑΓΝΟ» αγοράζει από τον «Άγιο Μόδεστο» την έκταση και δημιουργεί την πρώτη βιομηχανία γάλακτος.
Οι ανεγερθείσες εγκαταστάσεις, πολλές από τις οποίες είναι αυθαίρετες, χρησιμοποιούνται για το σκοπό της παραχώρησης και λειτουργούν μέχρι περίπου το έτος 1992, όπου η «ΑΓΝΟ» μετεγκαθίσταται στον Λαγκαδά.
Και ενώ η παραχωρηθείσα έκταση και οι κτιριακές της εγκαταστάσεις, δεν χρησιμοποιούνται από το έτος 1992 για το σκοπό που παραχωρήθηκαν, αντί να επιστρέψουν ως περιουσία στο Δημόσιο και από εκεί ως κοινόχρηστος χώρος στον τότε Δήμο Σταυρούπολης, σημερινή Δημοτική Ενότητα του Δήμου Παύλου Μελά, εισάγονται στο αποθεματικό του Συνεταιρισμού, υποθηκεύονται και τίθενται στην εκκαθάριση αυτού όταν η «ΑΓΝΟ» πτωχεύει!!! Ακολουθεί μεταβίβαση στην εκκαθαρίστρια «Αγροτική Τράπεζα», έπειτα σε ανώνυμη εταιρία της ίδιας και καταλήγει μετά από πώληση, σε ιδιώτες!!!

Τι συνέβη το 2002
Το 2002 εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Σταυρούπολης και στο ΟΤ1106Π χωροθετήθηκαν ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, παρότι η χρήση του ΟΤ 1106Π από το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο του 1972 ήταν κοινόχρηστος χώρος – χώρος πρασίνου. Ως θεσμοθετημένος χώρος πρασίνου στο ΟΤ1106Π από το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο του 1972 έπρεπε να διατηρηθεί και όχι να προταθεί ως χώρος κεντρικών λειτουργιών πόλης (ακόμη και για τη ανάπτυξη εκεί διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου). Άλλως, θα έπρεπε να βρεθεί ισοζύγιο 12.586 τμ. και τούτο διότι όπως προβλέπεται από το άρθρο 29 του ν.2831/2000 (Α΄140), από το άρθρο 10 του ν. 3044/2002 (Α 197), την Εγκύκλιο 18/2003 του ΥΠΕΧΩΔΕ και τη νομολογία του ΣΤΕ αλλά και το άρθρο 24 του Συντάγματος δεν είναι δυνατό να επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας θεσμοθετημένων κοινόχρηστων χώρων και η υποβάθμιση των όρων διαβίωσης των κατοίκων μιας περιοχής.
Η χωρίς αιτιολόγηση εξαίρεση της εξεταζόμενης έκτασης πραγματοποιήθηκε από τους ελεύθερους χώρους – πράσινα κι όχι από άλλες χρήσεις ειδικού προορισμού ή οικοδομήσιμους χώρους.

Οι ενέργειες του Δήμου Παύλου Μελά
Το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Παύλου Μελά, αφού μελέτησε το ισχύον Γ.Π.Σ. Σταυρούπολης εντόπισε τις παραπάνω παραλήψεις και λάθη στην περιοχή της Πρόνοιας και ειδικά στο ΟΤ1106Π και υπέβαλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρόταση σημειακής τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Σταυρούπολης με τον καθορισμό σε όλη την έκταση του ΟΤ1106Π χρήσης αστικού πρασίνου του άρθρου 7 του Π.Δ. υπ’ αριθμ. 59/21-6-2018 ΦΕΚ114Α/29-6-2018.
Η πρόταση του Δήμου έχει πλέον θεσμοθετηθεί με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/70530/2367 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο χώρος όπου δραστηριοποιούνταν η γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ έχει χαρακτηριστεί και στο ΓΠΣ πλέον ως Χώρος Πρασίνου.

Κώστας Πάντσης και Ελένη Γεροκώστα: Επανήρθε το ισοζύγιο κοινοχρήστων χώρων στην Πρόνοια της Σταυρούπολης
Σύμφωνα με τον Κώστα Πάντση, πρώην Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας (2014 – 2022) και την Ελένη Γεροκώστα, νυν Εντεταλμένη σε θέματα Πολεοδομίας, η υπογραφή του ΦΕΚ για το χώρο της ΑΓΝΟ, αποτελεί δικαίωση, πρωτίστως για τους κατοίκους της Σταυρούπολης και της Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς με τη δημοσίευση της σημειακής τροποποίησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανοίγει διάπλατα ο δρόμος απόδοσης σε κοινή χρήση ενός ελεύθερου χώρου πρασίνου, ενισχύοντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Σταυρούπολης. Με σχέδιο και μεθοδικότητα, Διοίκηση και υπηρεσιακός μηχανισμός της Πολεοδομίας του Δήμου Παύλου Μελά, πέτυχαν την διόρθωση του εγκεκριμένου ΓΠΣ του πρώην Δήμου Σταυρούπολης, στο ΟΤ 1106Π και επανέφεραν το ισοζύγιο κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή της Πρόνοιας της ΔΕ Σταυρούπολης.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement