Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Παύλου Μελά

Διαγωνισμός για συντηρήσεις – διανοίξεις -διαγραμμίσεις του οδικού δικτύου Δ.Παύλου Μελά

Published

on

Ο Δήμος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022 » Προϋπολογισμού δημοπράτησης 2.535.000 ,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 2.019.414,33€,(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 έτσι όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4782/2021 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα http://www.pavlosmelas.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 23/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ .

Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών του προϋπολογισμού με τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους σύμφωνα με το άρθρο 95 παραγρ. 2 περίπτωση α του Ν.4412/2016

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 3ης τάξης και άνω, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους Σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ ευρώ (40.887,00 €) και ισχύος τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΕΡΓΩΝ) και ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Π16 . Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παύλου Μελά
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement