Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Προκηρύξεις

Διαγωνισμός του Δ.Παύλου Μελά για τα κλαδέματα των δέντρων 2022-2023

Published

on

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τη 132/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμό 9992/2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο «Κλαδέματα Δέντρων & Κοπής Ξερών και Άρρωστων Δέντρων για λόγους ασφαλείας έτους 2022-2023», σύμφωνα με την 8771/2022 του Δήμου μας.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των Εργασιών και όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας. Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 149.990,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους.

Η δαπάνη θα βαρύνει των Κ.Α 35.6262.01 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 με το ποσό των 43.505,68 ευρώ και το έτος 2023 με το ποσό των 106.484,72. Με την 132/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 8771/2022 μελέτης, η έγκριση των όρων διακήρυξης, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της καθαρής αξίας του τμήματος και συγκεκριμένα ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (2.420,00). Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται μέχρι την 31η/12/2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ είναι η
21/04/2022 και ώρα 15.00.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παύλου Μελά, που βρίσκεται στην οδό Καραολή & Δημητρίου 1, στην Σταυρούπολη, ΤΚ 56430, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ την 29/04/2022 και ώρα 09.00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www.pavlosmelas.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον
ελληνικό τύπο καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου έλαβε τον παρακάτω Συστημικό Αριθμό: 157630

Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος Μαρίνα Λαμπρίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας:
2313302907, e-mail : mlampridou@pavlosmelas.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement