Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Αμπελόκηπων Μενεμένης

Δ.Αμπελοκήπων-Μενεμένης: Μίσθωση έργου με δύο εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες

Για την υποστήριξη του Δήμου στο πλαίσιο του έργου: «Roma Women transforming the educational systems around Europe through their social and political Mobilization & RTransf»

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Roma Women
transforming the educational systems around Europe through their social and political mobilizations – (Romnia Transform:

Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής τους)», του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Με AGREEMENT NUMBER: 621416-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN, η οποία υλοποιείται από ένα εταιρικό σχήμα εννέα συμμετεχόντων και χρηματοδοτείται από την European Committion, The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) κατά 80% των επιλέξιμων δαπανών και κατά 20% με ιδίους πόρους, προτίθεται να αναθέσει για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/11/2023, σε δύο ειδικούς επιστήμονες ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συγκεκριμένες υποχρεώσεις ανά πακέτο εργασίας της πράξης, που θα τις εκτελούν στο πλαίσιο προκαθορισμένου αριθμού ανθρωποημερών ανά πακέτο εργασίας.

  1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
    I. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες των άρθρων 10 και 14 του Ν. 3812/2009, της παρ. 5 του άρθρου 242 Ν. 4072/12, των παρ. 24, 25 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012, της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.4314/14 και της παρ. 5 του άρθρου 14 ν. 4403/2016, ορίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, καθώς επίσης και η έκδοση βεβαίωσης του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου και δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

  2. II. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4325/2015, για την απλούστευση των διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού καθώς και με σύμβαση έργου, ορίζεται η υποχρέωση των φορέων πρόσληψης της ανάρτησης στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων.

  3. III. Την 3948/06-02-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον «Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» , δόθηκαν διευκρινίσεις για τη διαδικασία του προγραμματισμού πρόσληψης έκτακτου προσωπικού και ειδικά για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών επειδή συνδέονται με συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο δεν μπορούν να θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς.

  4. IV. Με την 11072/18-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον «Προγραμματισμό
    προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α’ και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών», εξαιρούνται από τον προγραμματισμό προσλήψεων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (άρθρο 30 Ν.4313/14) και δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ και η αποστολή τους στο Υπουργείο Εσωτερικών.

  5. V. Την 271/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Roma Women transforming the educational systems around Europe through their social and political mobilizations – (Romnia Transform: Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής τους)», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Δείτε τα υπόλοιπα αναλυτικά ΕΔΩ

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement