Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Εύοσμος: ‘Εως 15 Μαρτίου οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πανηγύρι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η κλήρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Μαρτίου, ώρα 12:00μ., στον χώρο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι η υποβολή των αιτήσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 59/2022 ΑΔΣ (ΑΔΑ: Ψ54ΠΩΛΒ-ΦΥ3) για συμμετοχή στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Εύοσμο (23-25 Μαρτίου) θα πραγματοποιείται από 11 έως 15 Μαρτίου είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία (τηρουμένων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του Covid 19) κατά τις ώρες 8.00 π.μ.-14.30μ.μ. στον χώρο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Εθν. Αντίστασης 56-Κορδελιό-1οςόροφος), είτε με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση emp.drastiriotita@kordelio-evosmos.gr

(Τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες: 2313-300344, κα Πεσματζόγλου Φ.) Η κλήρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, ώρα 12:00μ., στον χώρο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν είναι:

  • Επαγγελματική άδεια (λαϊκής αγοράς ή υπαίθριου εμπορίου) ή βεβαίωση δραστηριοποίησης σε υπαίθριες αγορές
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς), εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί
  • Πιστοποιητικό υγείας, αν πρόκειται για πώληση τροφίμων και ποτών
  • Εξουσιοδότηση μέσω gov.gr ή με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδιο φορέα, σε περίπτωση που η αίτηση αποστέλλεται από εξουσιοδοτημένο άτομο.

Οι ειδικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των πανηγυριών είναι οι εξής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.13654/04-03-2022 KYA.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας)

1. Χρήση προστατευτικής μάσκας:

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται:

α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

2. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας.

3. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις

εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.

4.Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

5. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου  Υγείας που έχουν αναρτηθεί, αντίστοιχα, στις σχετικές ιστοσελίδες:

  • Λειτουργία των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 21 για τις λαϊκές αγορές.
  • Εξαιρείται ο περιορισμός της ελάχιστης απόστασης ενός (1) μέτρου μεταξύ των πάγκων πώλησης όταν αυτοί είναι μέρος συνεχούς κατασκευής στην οποία οι πάγκοι των πωλητών διαχωρίζονται μεταξύ τους με συμπαγή ελαφρά χωρίσματα.
  • Ειδικά για τις εμποροπανηγύρεις και τις κυριακάτικες αγορές ισχύουν και οι ακόλουθοι κανόνες:
  • ü Μονοδρόμηση κατεύθυνσης του ρεύματος των καταναλωτών και των επισκεπτών.
  • ü Καθημερινός επιμελής καθαρισμός του χώρου της αγοράς με μέριμνα του φορέα λειτουργίας της αγοράς, όταν διαρκεί πλέον της μίας (1) ημέρας.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement