Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Ωραιοκάστρου

Δ.Ωραιοκάστρου: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου προκηρύσσει δημόσια, φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση υπαίθριου ελεύθερου χώρου στάθμευσης επιβατικών οχημάτων στην πλατεία Μελισσοχωρίου απόρροια της ανάπλασης αυτής, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα 250 μ. από την πλατεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ/τος 270/1981, και την υπ’ αριθ. 17228/06.07.2023 (ΑΔΑ: ΨΥ0ΩΩΗΖ-ΠΦ9) Διακήρυξη, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 59/2023 Α.Δ.Σ. και την υπ’ αριθ. 207/2023 Α.Ο.Ε.

Περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

-να βρίσκεται σε ακτίνα 250 μ. από την πλατεία Μελισσοχωρίου

-να έχει όψη σε οδό (δημοτική ή αγροτική).

-να βρίσκεται σε θέση που να επιτρέπεται η πρόσβαση επιβατικών οχημάτων. Συγκεκριμένα, το πλάτος του οδοστρώματος στην πρόσοψη των ακινήτων – οικοπέδων καθώς και το μήκος της πρόσοψης αυτών, θα πρέπει να είναι επαρκές για τη δυνατότητα εισόδου – εξόδου των οχημάτων. Το σχήμα που θα έχει το κάθε ακίνητο – οικόπεδο θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να προσφέρει τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση της επιφάνειάς του, για την δημιουργία μέγιστου αριθμού θέσεων στάθμευσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για τρία (3) χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.

Διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορές ενδιαφέροντος, οι οποίες κατατίθενται στο Δήμο σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο. 4 της υπ’ αριθ. 17228/06.07.2023 Διακήρυξης στο Δημοτικό Κατάστημα Ωραιοκάστρου (Κεντρικό Πρωτόκολλο), Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

Η Επιτροπή συντάσσει σχετική Έκθεση εκτίμησης, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Για τα ακίνητα που βρέθηκαν κατάλληλα η ίδια Επιτροπή συντάσσει έτερη εμπιστευτική έκθεση ορίζοντας και τη μισθωτική τους αξία (ανώτατο όριο προσφοράς). Η Επιτροπή μπορεί με επαρκή και ουσιαστική αιτιολογία να αποκλείσει κάποιο ακίνητο που προσφέρεται, εφόσον δεν καλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Η έκθεση εκτίμησης μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στον Δήμο, ο οποίος τις κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Οι συμμετέχοντες θα δηλώσουν την οικονομική προσφορά τους ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08:00 – 14:00

Διεύθυνση: Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο, Τ.Κ. 57013
κα Τσιατσιά Ιωάννα, τηλέφωνο: 2313304031, email: tsiatsia@oraiokastro.gr

Αντίγραφο της διακήρυξης θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.oraiokastro.gr.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement