Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Ο Δ.Κορδελιού Ευόσμου ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη 66 ατόμων

Published

on

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα  του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, για τις ειδικότητες

ΚΩΔ 101 – ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (15 Θέσεις)

ΚΩΔ 102 – ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Α’ ειδικότητας 1ης ομάδας (2 Θέσεις)

ΚΩΔ 103 – ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (σάρωθρο) (2 Θέσεις)

ΚΩΔ 104 – ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σύνθετα εσκαπτικά και φορτωτικά μηχανήματα) – 1 θέση

ΚΩΔ 105 – ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας – συνοδοί απορριμματοφόρου(46 Θέσεις)

και ειδικότερα τους Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας, τους Πίνακες Αιτούντων και Απορριφθέντων των υποψηφίων για κάθε ειδικότητα.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό μας τόπο, δηλαδή από την 22/04/2022.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Για την γνωστοποίηση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τηλ. 2313302128/2313302198.

pdf Αποτελέσματα κωδ 101 122.59 Kb

pdf Αποτελέσματα κωδ 102 116.17 Kb

pdf Αποτελέσματα κωδ 103 116.91 Kb

pdf Αποτελέσματα κωδ 104 118.55 Kb

pdf Αποτελέσματα κωδ 105 147.97 Kb

pdf Πίνακας Απορριπτέων 96.41 Kb

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement