Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Κορδελιού Ευόσμου

Published

on

Για το σχολικό έτος 2022-2023

Τους όρους και τις προϋποθέσεις των εγγραφών των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου για το σχολικό έτος 2022-2023 ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου στην τελευταία του συνεδρίαση.

Στο Δήμο Κορδελιού – Εύοσμου λειτουργούν συνολικά δέκα (10) παιδικοί σταθμοί, οι οποίοι παρέχουν σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τα πρότυπα εκπαίδευσης όπως αυτοί αποτυπώνονται παρακάτω:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α’ παιδικός σταθμός Κυρίλλου & Μεθοδίου 1
Β’ παιδικός σταθμός Μακεδονίας και Νοταρά
Γ’ παιδικός σταθμός Αγίου Αθανασίου 15-17
Δ’ βρεφονηπιακός παιδικός σταθμός Τέρμα Κλεισούρας
Ε’ παιδικός σταθμός Παναγίας Κρεμαστής 18Α
ΣΤ’ παιδικός σταθμός Αγίου Κωνσταντίνου & Ελευθερίας
Ζ’ παιδικός σταθμός Καζαντζάκη 40
Η’ βρεφικός σταθμός Κοσμά Αιτωλού 19

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α’ παιδικός σταθμός Γιαννούλη 3
Β’ βρεφονηπιακός παιδικός σταθμός Σμύρνης 15 δίπλα στο ΙΚΑ Κορδελιού

Στα νηπιακά τμήματα εγγράφονται νήπια από δυόμιση (2,5) ετών μέχρι να συμπληρώσουν τη νόμιμη ηλικία για την εγράφη τους στο νηπιαγωγείο.

Στα βρεφικά τμήματα εγγράφονται νήπια από οκτώ (8) μηνών έως δυόμιση (2,5) ετών. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού (Σεπτέμβριος 2022) έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας των δυόμιση (2,5) ετών ή οκτώ (8) μηνών.

Λειτουργία παιδικών σταθμών
Οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.

Οι ώρες λειτουργίας των σταθμών είναι από 07:00 πμ έως 16:00 μ.μ

Οι παιδικοί σταθμοί δεν λειτουργούν τις εξής ημέρες:

1-31 Αυγούστου, 24 Δεκεμβρίου έως και 5 Ιανουαρίου (εορτές Χριστουγέννων), Μεγάλη Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (εορτές Πάσχα), τις επίσημες αργίες των Δημόσιων Υπηρεσιών, την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της πόλης

Προσέλευση – Αποχώρηση νηπίων
Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει στις 07:00 πμ και λήγει στις 09:00 πμ

Τα παιδιά μπορούν να αποχωρούν από το σταθμό στις 1:00 – 1:30 μμ και μετά τις 15:00 μμ τα νήπια ή βρέφη που παραμένουν στο σταθμό και αναπαύονται.

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς (1η Σεπτεμβρίου έως 15η Σεπτεμβρίου), προσέρχονται τα νήπια ή τα βρέφη που φοιτούσαν και το προηγούμενο σχολικό έτος και σταδιακά προσέρχονται τα νήπια ή τα βρέφη που εγγράφονται για πρώτη φορά. Στα νήπια υπάρχει μία περίοδος προσαρμογής που είναι υποχρεωτική και πολύ σημαντική για τη συναισθηματική ασφάλεια των νηπίων.

Διακοπή φιλοξενίας νηπίων

Η διακοπή φιλοξενίας των νηπίων καθώς και η διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών τους (τροφεία) ενεργείται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις:

 • Μετά από αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητείται η
  διαγραφή
 • Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στην συμπεριφορά ή στην υγεία των παιδιών που δεν
  μπορούν να αντιμετωπιστούν από το σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και
  κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.
 • Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή εφόσον αυτή προβλέπεται
  για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού
  πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.
 • Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους γονείς των
  παιδιών, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Σταθμού.
 • Όταν το φιλοξενούμενο νήπιο απουσιάζει πάνω από ένα μήνα αδικαιολόγητα από τον παιδικό
  σταθμό και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω
  προθεσμίας.
  Υγεία παιδιών
 • Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την υπεύθυνη του Π.Σ. που φιλοξενεί το τέκνο
  τους για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της υγείας των παιδιών τους και για χρόνια σοβαρά
  προβλήματα υγείας προσκομίζοντας την ανάλογη ιατρική γνωμάτευση.
 • Στην περίπτωση που κάποιο παιδί αρρωστήσει, ειδοποιούνται άμεσα οι γονείς του να το
  παραλάβουν. Το παιδί επιστρέφει στον παιδικό σταθμό μετά την πλήρη ανάρρωση του.
 • Στους παιδικούς σταθμούς ακολουθούνται οι οδηγίες από το ΕΟΔΥ
  Η μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφής καθορίζεται από τους τους όρους και προϋποθέσεις
  σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας ως κάτωθι :
 • Κάτοικοι στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου με είκοσι (20) μόρια
 • Εργαζόμενοι γονείς με σαράντα (40) μόρια.
 • Άνεργοι γονείς με δέκα (10) μόρια.
 • Τρίτεκνοι γονείς με πέντε (5) μόρια, συν δύο (2) μόρια για κάθε επιπλέον παιδί.
 • Γονείς άγαμοι ή σε χηρεία με είκοσι (20) μόρια.
 • Διαζευγμένοι ή εν διαστάσει γονείς με δέκα (10) μόρια.
 • Γονείς ή τέκνα με αναπηρία άνω των 67% με είκοσι (20) μόρια.
 • Γονείς φοιτητές ή μαθητές ή στρατευμένοι ή έγκλειστοι με δέκα (10) μόρια.
  Οι αιτήσεις εγγραφής βάσει του εισοδήματος που δηλώνει η οικογένεια θα μοριοδοτούνται ως
  εξής:
  1) για εισόδημα από 0 € έως 10.000,00 € με τριάντα (30) μόρια.
  2) για εισόδημα από 10.001,00 € έως 20.000,00 € με είκοσι πέντε (25) μόρια.
  3) για εισόδημα από 20.001,00 € έως 30.000,00 € με είκοσι (20) μόρια.
  4) για εισόδημα από 30.001,00 € έως 40.000,00 € με δέκα (10) μόρια.
  5) για εισόδημα από 40.001,00 € και άνω με πέντε (5) μόρια.
  Όταν συντρέχουν διάφοροι κοινωνικοί λόγοι (ασθένεια, αναπηρία, άμεση φιλοξενία του παιδιού στους παιδικούς σταθμούς για λόγους κοινωνικοποίησης λόγω δυσλειτουργίας στην ανάπτυξη του) η αίτηση θα εξετάζεται ξεχωριστά από το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ληφθεί υπόψη η εισήγηση της ορισθείσας ειδικής επιτροπής μοριοδότησης, η οποία στη σύνθεση της περιλαμβάνει Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο και δύναται η τοποθέτηση του παιδιού στη δύναμη των παιδικών σταθμών άνευ μοριοδότησης και κατά προτεραιότητα.
  Ορίζει τον κατάλογο συνημμένων δικαιολογητικών για την αίτηση εγγραφής ως κάτωθι :
 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας και των δύο γονέων
  Για αλλοδαπούς γονείς Τρίτων Χωρών Άδεια Παραμονής σε ισχύ.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου. Για αλλοδαπούς γονείς, μεταφρασμένο στα ελληνικά.
 2. Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου – φωτοτυπία εμβόλια νηπίων. Πρόσφατο mandoux
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 202
 4. Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων από τον εργοδότη για υπαλλήλους
  ιδιωτικού τομέα ή από την υπηρεσία προσωπικού σε περίπτωση υπαλλήλου
  δημοσίου τομέα. Βεβαίωση ενσήμων του 2022 (πρώτου τριμήνου) για ασφαλισμένους Ε.Φ.Κ.Α. και
  των δύο γονέων.
 5. Αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε.
  Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ
  Απόδειξη τελευταίας μισθοδοσίας για δημοσίους υπαλλήλους
  Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και των δύο γονέων (εάν είναι άνεργοι και οι δύο
  γονείς)
 6. Απόδειξη μονίμου κατοικίας
  Για κατοίκους, λογαριασμός από οργανισμό κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ,
  ΑΕΡΙΟ) στο όνομα των γονέων ή μισθωτήριο συμβόλαιο σπιτιού.
  Για φιλοξενία, φορολογική δήλωση Ε1, ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον
  Δήμο, του ατόμου που φιλοξενεί και υπεύθυνη δήλωση ότι φιλοξενείται από το εν
  λόγω άτομο.
 7. Πρόσθετα δικαιολογητικά ανά περίπτωση
  (διαζευκτηρίο, ληξιαρχική πράξη θανάτου, βεβαίωση σπουδών, υγειονομικής
  επιτροπής κ.λ.π.
  Ορίζει τον χρόνο και τον τόπο κατάθεσης αιτήσεων εγγραφής ως εξής:
  Ο χρόνος κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής νηπίων ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας από 10/05/2022 έως 31/05/2022 προτείνεται παράταση των αιτήσεων έως 15/06/2022 και ο τόπος κατάθεσης ορίζεται το κτίριο των γραφείων διοίκησης της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δραστηριοτήτων επί της οδού Κοσμά Αιτωλού 19 στον Εύοσμο.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement