Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Παύλου Μελά

Δ.Παύλου Μελά και διαχείριση αδέσποτων ζώων: «Η ζωή στον δρόμο είναι δύσκολη»

Published

on

Τι έκανε ο δήμος για τα αδέσποτα σε αριθμούς

Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά ζητήματα στη Ελλάδα καθώς όσες προσπάθειες κι αν καταβάλλονται, ο αριθμός τους αυξάνεται διαρκώς και δεν είναι δυνατό να επιλυθεί από τις ενέργειες ενός Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία που χρήζει αναθεώρησης και βελτίωσης προκειμένου να εναρμονιστεί στις πραγματικές ανάγκες. Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς προκύπτουν από ασυνείδητους συμπολίτες μας που είτε τα εγκαταλείπουν είτε τα μεταφέρουν από άλλους δήμους χωρίς να τους ενδιαφέρει το μέλλον τους αλλά και τα προβλήματα που δημιουργούν.

Ο Δήμος Παύλου Μελά έχει μεγάλους αδόμητους ελεύθερους χώρους μέσα στον αστικό ιστό, όπως τα πρώην Στρατόπεδα Παύλου Μελά και Καρατάσιου, το δασύλλιο Μετεώρων της Δ.Ε. Πολίχνης, την περιαστική ζώνη της Ευκαρπίας κ.λ.π. όπου καθημερινά εγκαταλείπονται ζώα.

Ο Δήμος Παύλου Μελά, στo πλαίσιo διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως προβλέπεται από τον Ν. 4830/2021, τα τελευταία χρόνια συνάπτει ετήσιες συμβάσεις με αναδόχους (συλλογέα, κτηνίατρο, ενδιαίτημα) για την περισυλλογή, την κτηνιατρική τους φροντίδα (σήμανση, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό, στείρωση, θεραπεία, κλπ.) και τη φιλοξενία τους, ποσού πάνω από 100.000€ συνολικά. Ενώ ο Δήμος διαθέτει αυτό το ποσό ετησίως, η χρηματοδότηση από το αρμόδιο υπουργείο και μόνο για στειρώσεις, αφού αυτή φαίνεται να είναι και η προτεραιότητα που θέτει ως στόχο το υπουργείο, ήταν μόνο 29.700€ για την περίοδο από 16.03.2022 και μέχρι το τέλος του 2024 καθώς και 29.700€ από τους ΚΑΠ 2022 τα οποία αξιοποιούνται σε τρέχουσα σύμβαση και σε μελλοντικές συμβάσεις του έτους 2024. Επισημαίνεται ότι, παρά τα ποσά που διαθέτει ο Δήμος, οι ανάδοχοι (κτηνίατροι, συλλογέας, ενδιαίτημα) με τους οποίους συνεργάζεται χρόνια έχουν πάμπολλες φορές υπερβάλλει των δυνατοτήτων τους, παρέχοντας υπηρεσίες αφιλοκερδώς σε περιστατικά που προκύπτουν όταν έχουν ολοκληρωθεί οι συμβάσεις λόγω εξάντλησης του συμβατικού ποσού τους. Επιπλέον, ο Δήμος από το 2016 προμηθεύει τροφή, κατά βάση για αδέσποτους σκύλους, σε φιλόζωους που σιτίζουν τα ζώα του δήμου χωρίς να έχει χρηματοδοτηθεί για αυτό.

Ενημερώνουμε ότι:

Α. Ενδεικτικά, για την προηγούμενη περίοδο, δαπανήθηκαν περίπου:

14.000€ για περισυλλογή και φιλοξενία λόγω στειρώσεων σκύλων

25.000€ για περισυλλογή και φιλοξενία λόγω περίθαλψης σκύλων

12.000€ για στειρώσεις σκύλων

30.000€ για περίθαλψη & έκτακτες κτηνιατρικές εργασίες σκύλων

18.000€ για στειρώσεις γατών

6.800€ για περίθαλψη & έκτακτες κτηνιατρικές εργασίες γατών

Προέβη σε προμήθεια ηλεκτρονικού μητρώου διαχείρισης των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς του Δήμου Παύλου Μελά.

Στο μητρώο αυτό (πρόγραμμα access) καταχωρίζονται το σύνολο των ζώων συντροφιάς, αδέσποτων και δεσποζόμενων, τα οποία βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου, φωτογραφίες των αδέσποτων ζώων καθώς και όλες οι διαδικασίες που διενεργούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τη διαχείρισή τους και υπογράφηκε σύμβαση για προμήθεια 24 τόνων τροφής αξίας 17.781,60€ για αδέσποτους σκύλους, μέρος της οποίας έχει ήδη διανεμηθεί σε πολίτες του Δήμου (φιλόζωους και φιλοζωϊκά σωματεία) ενώ μέχρι το τέλος του 2023 θα διανεμηθεί και η υπόλοιπη ποσότητα.

Β. Όσο αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων γατών:

Η υπηρεσία εστιάζει στη στείρωσή τους, αφού αυτή φαίνεται να είναι και η προτεραιότητα που θέτει ως στόχο το υπουργείο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον υπερπληθυσμό των αδέσποτων γατών που προκύπτει από τον συχνό κύκλο αναπαραγωγής τους (3-4 φορές ετησίως) και την εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία στη σύλληψή τους. Για τον σκοπό αυτό, για τις 300 περίπου θηλυκές γάτες που προϋπολογίζει ότι θα στειρώσει ετησίως, προσπαθεί να δράσει στοχευμένα, ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος, προβαίνοντας στη στείρωση, κατά το δυνατόν, όλων των θηλυκών γατών της επιλεγμένης αποικίας προκειμένου να εξαλείψει το πρόβλημα στις αποικίες – στόχους και να προχωρήσει σε νέες.

Γ. Όσο αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων σκύλων:

α. Ο Δήμος έχει στειρώσει το σύνολο των θηλυκών αδέσποτων σκύλων και δεν έχει νέες γέννες από τα δικά του ζώα ενώ έχει προχωρήσει και σε στειρώσεις σημαντικού αριθμού αρσενικών. Όμως, καθημερινά, εξακολουθούν να εγκαταλείπονται νέοι σκύλοι ή να μεταφέρονται σκύλοι από άλλους δήμους, να δημιουργούνται νέες αγέλες με συνέπεια ο δήμος να καλείται να διαχειριστεί μία δύσκολη κατάσταση την οποία συχνά αδυνατεί και να αντιμετωπίσει. Η εγκατάλειψη σκύλων και η μεταφορά τους από άλλους δήμους έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των ζώων του Δήμου Παύλου Μελά και ταυτόχρονα τις απορρέουσες υποχρεώσεις και ευθύνες του. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι κατά την προηγούμενη περίοδο καταχωρήθηκαν 119 νέοι σκύλοι στον Δήμο Παύλου Μελά. Καταβάλλονται προσπάθειες για υιοθεσία των ζώων από τον δήμο, τα φιλοζωικά σωματεία και μεμονωμένους φιλόζωους αλλά δεν ευοδώνονται πάντα με επιτυχία. Το προηγούμενο διάστημα υιοθετήθηκαν περίπου 80 αδέσποτα ζώα του Δήμου.

β. Κάποια ζώα διαβιούν σε ιδιωτικούς χώρους για χρόνια εν αγνοία του δήμου όπου και συχνά τα χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών χώρων ως φύλακες των χώρων τους, χωρίς αντίστοιχα να τα έχουν τσιπάρει και δηλώσει στο αρμόδιο υπουργείο ως όφειλαν, αποποιούμενοι έτσι τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις ενός ιδιοκτήτη, με συνέπεια οι όποιες υποχρεώσεις της διαχείρισης “των ζώων τους” και οι αντίστοιχες ευθύνες να βαρύνουν τον Δήμο.

Ο Δήμος είναι αδύνατον να διαφυλάξει και να περιφρουρήσει τη χωρική του αρμοδιότητα από “νέες αφίξεις αδέσποτων σκύλων” ούτε να εντοπίσει ή να αποδείξει ποιος εγκαταλείπει ζώα στην περιοχή του ενώ έχει την απόλυτη ευθύνη και τις οποιεσδήποτε συνέπειες που απορρέουν.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να προασπιστεί το συμφέρον του δήμου και των δημοτών οφείλει και προβαίνει κατά το δυνατόν σε διερεύνηση της προέλευσης των ζώων για τα οποία πολίτες αιτούνται να αναλάβει ο δήμος τη διαχείρισή τους. Επισημαίνεται ότι για τη μεταφορά ζώων από άλλους Δήμους στον Δήμο μας έχουν ήδη γίνει σχετικές καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες αφού η επιβάρυνση του Δήμου με ζώα άλλων δήμων είναι παράνομη, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και οδηγεί σε επιβάρυνση όλων των δημοτών με κόστος που δεν τους αναλογεί. Στο δύσκολο έργο της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς χρειαζόμαστε συμπαραστάτες στη διαφύλαξη και περιφρούρηση του προγράμματος που εφαρμόζει ο Δήμος για τα αδέσποτα, με γνώμονα πάντα, την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προάσπιση του συμφέροντος του Δήμου και των δημοτών του.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement