Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Παύλου Μελά

Διαγωνισμός για νέα στέγαστρα στις στάσεις των αστικών του Δ.Παύλου Μελά

Published

on

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση 28 συνολικά στεγάστρων

Σε ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό προχωρά ο δήμος Παύλου Μελά για την προμήθεια και εγκατάσταση στάσεων επιβατικού κοινού.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται μετά από μελέτη του τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών ‘Εργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση είκοσι οκτώ (28) συνολικά στεγάστρων.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Για όσους ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr από την 9/7/2021 και ώρα 09.00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 26/7/2021 και ώρα 15.00.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο του τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης δύο μηνών χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παύλου Μελά, που βρίσκεται στην οδό Καραολή & Δημητρίου 1, στην Σταυρούπολη, ΤΚ 56430, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής την 30/7/2021 και ώρα 10.00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement