Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Παύλου Μελά

Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών σε κτίρια του Δ.Παύλου Μελά

Published

on

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τη 252/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με ΑΠ 24618/23 Τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» σύμφωνα με την με αρ. 11/2023 μελέτη του τμήματος του τμήματος Καθημερινότητας & Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές
για το σύνολο των ειδών της μελέτης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μεταφορά & εγκατάσταση δεκαεπτά επιτοίχιων κλιματιστικών 9.000, 12000 και 24000 BTU και αποξήλωση παλαιών κλιματιστικών και δέκα fun coil τα οποία και θα καλύψουν τις ανάγκες διαφόρων κτιρίων του Δήμου Παύλου Μελά σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 42512200-0

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 25.754,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Παύλου Μελά ΜΕΛΑ και η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από Δημοτικούς πόρους, ανταποδοτικά τέλη & ΕΣΠΑ. Για την υλοποίηση της
Προμήθειας έχει προβλεφθεί πίστωση στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 ως
εξής: 10.7133.22-830,80€, 15.7133.20- 5.952,00€, 20.7135.04-1.736,00€,
35.7133.01-830,80€, 60.7133.18-9.300,00€, 60.7133.82-6.237,20€, 60.7135.11-
868,00€.

Με την 252/2023 απόφαση ΟΕ πραγματοποιήθηκε η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 11/2023 μελέτης, η έγκριση των όρων διακήρυξης, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης για την εκτέλεση της προμήθειας και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr από την 06/06/2023 και ώρα 09.00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 21/06/2023 και ώρα 15.00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος Προσφοράς : Δώδεκα (12) μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών

Γλώσσα σύνταξης των Προσφορών : Ελληνική

Δημοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στον ελληνικό Τύπο : Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού – 415,40€

Β) Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης : ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Κριτήριο Ανάθεσης Σύμβασης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο

Διάρκεια Σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις 31/12/2023

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παύλου Μελά, που βρίσκεται στην οδό Καραολή & Δημητρίου 1, στην Σταυρούπολη, ΤΚ 56430, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής την 26/06/2023 και ώρα 09.00 π.μ, μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.pavlosmelas.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο καθώς και στην
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου έλαβε τον παρακάτω Συστημικό Αριθμό: 194430 Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Ποζουκίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας:2313302890, e-mail: pntina @ pavlosmelas .gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement