Connect with us

Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια κλαδοτεμαχιστή από τον Δ.Παύλου Μελά

Published

on

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τη 184/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμό 15820/09-04-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) Κλαδοτεμαχιστή», σύμφωνα με την με αριθμό 09/2021 μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του υπό προμήθεια υλικού και όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας. Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 33.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τον με Κ.Α. : 30.7135.13 για το έτος 2021. Σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 2021 έχει αναληφθεί με την με αριθμό 1057 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης.

Με την 184/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 09/2021 μελέτης, η έγκριση των όρων διακήρυξης, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ελεύθερα με πλήρη και άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pavlosmelas.gr και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης αντιτίμου. H παρούσα έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Για την σχετική διακήρυξη, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, Νικ. Πλαστήρα 2, 56430, αρμόδιος υπάλληλος κα.

Δήμος Παύλου Μελά
Αρ.Πρ. : 20654
Ημ.Πρ. : 14/05/2021
M.K.E.: 2df9de6a-0663-4cd6-b2ab-d6a9420c95df
Λαμπρίδου Μαρίνα (τηλ :2313 302-907) και για θέματα που αφορούν τη μελέτη κ.
Βάγγος Παναγιώτης (τηλ 2313 302-349).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, κτήριο Δημαρχείου – υπόγειο, του Δήμου Παύλου Μελά που βρίσκεται στην οδό Καραολή & Δημητρίου 1 στην Σταυρούπολη τη Παρασκευή 04 Ιουλίου 2021 στις 12.00μμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας για το
διαγωνισμό επιτροπής.

Ο δήμαρχος

Δημήρης Δεμουρτζίδης

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement