Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Προκηρύξεις

170 νέες άδειες πλανόδιου εμπορίου στην Κεντρική Μακεδονία

Published

on

Από την Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος K.Μακεδονίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Χορήγηση εκατόν εβδομήντα (170) νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σαράντα πέντε (45) δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).

Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016)

Την με Α.Π. 7281/2019/21.06.2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023.

Την με Α.Π. :Γ.Π.Κ.Μ οικ.61/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Tην με Α.Π. οικ.72217(1346)/31-01-2022 (ΦΕΚ 458/Β΄/07-02-2022) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”».

Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α ́/2021) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Την με Α.Π. 18982/21-02-22 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων –Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα « Είδη πώλησης για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου» (ΦΕΚ 925/Β/2022).

Την με Α.Π. 9181/1-2-2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Συνδυασμοί προϊόντων που πωλούνται στο υπαίθριο εμπόριο, αλλαγές και προσθήκες προϊόντων, στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα που αναρτάται στο σημείο πώλησης και αντιστοίχιση ειδών παλαιότερων ρυθμίσεων που πωλούνται από επαγγελματίες πωλητές»(ΦΕΚ433/Β/2022).

Την με Α.Π. 21061/25-02-22 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο.» (ΦΕΚ 980/Β/2022), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 55332/27-5-2022 (ΦΕΚ 2660/Β/2022) όμοια, και με την αριθμ. 14883/16-02-2023 (ΦΕΚ 822/Β/2023) όμοια.

Την με Α.Π. 80/26-04-2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. «Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών παραγωγών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο και του καταβαλλόμενου από τους πωλητές πλανοδίου εμπορίου ετήσιου τέλους για την έγκριση δραστηριοποίησης τους» (ΦΕΚ2448/Β/2018).

Την με αριθμ. 62/7-7-2023 απόφαση της Επιτροπής, Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ. με ΑΔΑ:9ΚΞΠ7ΛΛ-Ρ7Δ περί έγκρισης έκδοσης προκήρυξης για τη χορήγηση νέων αδειών και δραστηριοποιήσεων, τον αριθμό των δραστηριοποιήσεων σε υφιστάμενους κατόχους στο υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο και επικαιροποίησης του ορισμού του τέλους δραστηριοποίησης.

Την με Α.Π. οικ.199573(485)/21-03-2023 (ΦΕΚ 2164/Β/2023) απόφαση Σύστασης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης Αιτήσεων και Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενστάσεων για τις προκηρύξεις αδειών, θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο του αρ. 13 του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την με Α.Π. οικ.427908(1030)/21-6-2023 απόφαση συγκρότησης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης Αιτήσεων και Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενστάσεων για τις προκηρύξεις αδειών, θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο του αρ. 13 του Ν.4849/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΔΑ:9ΕΜΧ7ΛΛ-ΚΡΛ).

Το γεγονός ότι από την έναρξη ισχύος του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017), στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν χορηγήθηκαν νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προμήθεια ειδών απαραίτητων για την διαβίωσή τους και ιδιαίτερα αυτών που διαμένουν μόνιμα σε απομακρυσμένες περιοχές, των οποίων καθίσταται δυσχερής η πρόσβασή τους σε οργανωμένες αγορές.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι
Τη χορήγηση εκατόν εβδομήντα (170) συνολικά νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σαράντα πέντε (45) συνολικά δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Για Παραγωγούς πωλητές:

Εβδομήντα (70) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας για πωλούμενα προϊόντα από τις κατηγορίες του άρθρου 3 παράγραφος 1 της παρούσας
και ειδικότερα:
 Κατηγορία 1, Εξήντα (60) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης και,
 Κατηγορία 2, Δέκα (10) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης.

Τριάντα (30) δικαιώματα δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας παραγωγού πωλητή με δικαίωμα δραστηριοποίησης σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.
Για Επαγγελματίες πωλητές:

Εκατό (100) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για πωλούμενα προϊόντα από τις κατηγορίες του άρθρου 3 παράγραφος 2 της παρούσας και ειδικότερα:
 Κατηγορία Α ή Γ ή συνδυαστικά Α & Γ, Σαράντα πέντε (45)νέες άδειες με δικαίωμα
δραστηριοποίησης.
 Κατηγορία Β, Δέκα (10) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης.
 Κατηγορία Δ, Δέκα πέντε (15) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης.
 Κατηγορία Ε, Τριάντα (30) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης και

Δέκα πέντε (15) δικαιώματα δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας επαγγελματία πωλητή με δικαίωμα δραστηριοποίησης σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.
Άρθρο 1 «Ορισμοί»

«Πλανόδιο εμπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που μετακινείται με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο, ρυμουλκούμενο ή άλλου τύπου κινούμενο μέσο.

«Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, προκειμένου να
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή.

«Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Ο παραγωγός που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων τουν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α’ 151), δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.

«Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν.4849/2021, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή, και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.

«Υφιστάμενος πωλητής»: Υφιστάμενος κάτοχος άδειας πωλητή που δραστηριοποιείται στο πλανόδιο εμπόριο, του οποίου η άδεια είναι σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών της παρούσας και δεν δραστηριοποιείται σε πάνω από δύο Περιφέρειες.

«Κινητές καντίνες– Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»:
i. «Κινητές καντίνες»: Οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχεία
Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β’ 2161),
κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις
παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
ii. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

«Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά», του άρθρου 56, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και τηρείται σχετική βάση δεδομένων. Το Ο.Π.Σ.Α.Α. μπορεί να αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο.
Άρθρο 2. «Δικαιούχοι άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου»

Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγής και χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, με την έννοια της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α’ 151) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποκλειστικά για την πώληση αγροτικών προϊόντων και προϊόντων οικοτεχνίας, ιδίας παραγωγής. Τα είδη που μπορεί να πωλεί ο κάτοχος άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου είναι αυτά που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 3 του παρόντος.

Η άδεια επαγγελματία πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο είναι προσωποπαγής και χορηγείται σε
φυσικά πρόσωπα για την πώληση ειδών που δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή. Τα είδη που μπορεί να πωλεί ο κάτοχος άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 3 του παρόντος.

Άρθρο 3. «Είδη πωλούμενων προϊόντων»

Για Παραγωγούς πωλητές
Κατηγορία 1. Προϊόντα του εδάφους (γεωργικά προϊόντα)
α) καρποί δένδρων
β) κηπευτικά προϊόντα
γ) λαχανικά
δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού
ε) τυποποιημένο ελαιόλαδο
στ) εμφιαλωμένος οίνος
ζ) προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) της παρ. 5 του άρθρου του
Ν.2969/2001 (Α’ 281)
η) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία
θ) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου
ι) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.
Κατηγορία 2. Προϊόντα κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, αλιείας,
υδατοκαλλιέργειας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και λοιπά αγροτικά προϊόντα.
α) αυγά
β) νωπά σφάγια πουλερικών και κουνελιών
γ) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και νόμιμα λειτουργούσες μονάδες
δ) γαλακτοκομικά προϊόντα
ε) νωπά αλιευτικά προϊόντα ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας
στ) τυποποιημένο μέλι.
Ο κάτοχος άδειας παραγωγού πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο επιτρέπεται να πωλεί μέρος ή/και το σύνολο των προϊόντων των κατηγοριών 1 και 2 της κοινής υπουργικής απόφασης με Αριθμ. 18982/22-02-2022(ΚΥΑ) (ΦΕΚ/925/Β/2022) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α’ 207), εφόσον αυτά αντιστοιχούν στο δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο που του έχει χορηγηθεί και αναγράφονται στην άδειά του.

Για Επαγγελματίες πωλητές
Κατηγορία Α
α) καρποί δένδρων
β) κηπευτικά προϊόντα
γ) λαχανικά
δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού
ε) συσκευασμένο ελαιόλαδο
στ) εμφιαλωμένος οίνος
ζ) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.
η) αυγά
θ) νωπά σφάγια πουλερικών και κουνελιών
ι) αλλαντικά και παρασκευάσματα κρέατος
ια) γαλακτοκομικά προϊόντα
ιβ) τυποποιημένο μέλι
ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη
ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης
Κατηγορία Β
Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας
Κατηγορία Γ
α) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία
β) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου
γ) γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας
Κατηγορία Δ
Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη (faux bijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο και άλλα είδη χαρτιού
Κατηγορία Ε
Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.

Παρατήρηση: Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στο πλανόδιο εμπόριο μπορούν να δραστηριοποιούνται σε μία μόνο από τις κατηγορίες Α έως Ε ή συνδυαστικά στις κατηγορίες Α και Γ της ίδιας παραγράφου.
Άρθρο 4. «Χωρική ισχύς και όροι δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο»

Κάθε πωλητής (παραγωγός/επαγγελματίας) του άρθρου 1, δεν μπορεί να κατέχει άλλη άδεια και δικαίωμα δραστηριοποίησης στο υπαίθριο (στάσιμο/πλανόδιο) εμπόριο και δεν μπορεί να δραστηριοποιείται σε περισσότερες από τρεις (3) Περιφέρειες.

Όποιος ασκεί πλανόδιο εμπόριο, επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ. α) Αρ.αποφ.9429/Β4-2116/2022 ΦΕΚ 6951/ Β΄/2022 & β) η με Α.Π. 2846/Β4-461/2023 ΦΕΚ 2802/Β/2023

Κατάλογος με τις δημοτικές κοινότητες της Περιφέρειας, στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση
πλανόδιου εμπορίου, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=883 και θα αναρτηθεί και στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α.

Για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, οι κάτοχοι άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση, που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης, μπορούν να παραμένουν στάσιμοι στο ίδιο σημείο, μέσα στα όρια του ίδιου δήμου, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών της παρ. 3. Με απόφαση του οικείου δήμου καθορίζονται, η θέση, η μέγιστη χρονική διάρκεια της στάσιμης παραμονής, η συχνότητα αυτής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 5. «Χρονική ισχύς και προϋποθέσεις ανανέωσης αδειών δραστηριοποίησης των πωλητών πλανόδιου εμπορίου»

Η διάρκεια των αδειών δραστηριοποίησης των παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου είναι πενταετής, με την υποχρέωση ο κάτοχός της να υποβάλει ετησίως τα δικαιολογητικά της υπο περ. αδ΄ της περ. α’ και των περ. ζ,΄ η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’αρίθμ. Υ.Α. 55332/2022 (ΦΕΚ 2660 Β’/2022)

Η διάρκεια των αδειών δραστηριοποίησης των επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου είναι πενταετής.

Για την ανανέωση των αναφερόμενων αδειών ισχύουν τα δικαιολογητικά και η διαδικασία του άρθρου 17 του ν.4849/2021. Ειδικότερα για την ανανέωση των αδειών δραστηριοποίησης των παραγωγών πωλητών, αναγκαία προϋπόθεση είναι η πώληση του πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της δηλωθείσας, με υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού, ποσότητας στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για τα είδη που αναφέρονται στην άδειά του, που πιστοποιείται από τις δηλωθείσες ποσότητες στην ψηφιακή πλατφόρμα e- Καταναλωτής.
Άρθρο 6. «Ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια προϊόντων που διατίθενται στο υπαίθριο εμπόριο»

Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στο υπαίθριο εμπόριο, τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους, πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής περί τροφίμων νομοθεσίας, τις σχετικές κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (υπ’ αρ.1100/9.9.1987 απόφαση του Α.Χ.Σ., (ΦΕΚ/Β’/788/1987), τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) της αποφ.91354/24.8.2017,(ΦΕΚ Β’/ 2983/2017) με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), την αποφ. Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/23.6.2017 (ΦΕΚ Β’ 2161) «Υγειονομικοί όροι
και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ ποτών και άλλες διατάξεις» και των λοιπών υγειονομικών διατάξεων.

Ειδικά για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρμόζεται επίσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 543/2011 (L 157). Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα, αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. Επιπλέον εφαρμόζεται το άρθρο 18 της υπ’ αρ. 15523/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 1187) για τους οδηγούς ορθής πρακτικής και ο ν. 2969/2001 (ΦΕΚ Α’ 281).

Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται σύμφωνα με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και του Γενικού Χημείου του Κράτους, και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Κεφάλαια Β και Γ του ν. 4308/2014, ΦΕΚ Α’ 251). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, ΦΕΚ Α’ 265) και του ν. 2969/2001 (ΦΕΚ Α’ 281).

Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά βιοτεχνικά μη εδώδιμα
προϊόντα ή μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, θα πρέπει να διαθέτει για το όχημα αυτό την απαραίτητη Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της ΚΥΑ 54795/2971/20/18.12.2020 (ΦΕΚ Β’/5946/2020). Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφ.ΙΙΙ του Παρ. ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων.
Άρθρο 7. «Τρόπος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών»

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων (Α΄ΦΑΣΗ)
Για τη συμμετοχή τους στην παρούσα προκήρυξη (των Παραρτημάτων I έως IV), μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σ’ αυτά τα οποία σχετίζονται με τη μοριοδότησή τους με βάση τα κριτήρια του άρθρου 11, υποβάλλονται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 8, ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) της Γενικής Δ/νσης Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, https://openmarket.mindev.gov.gr όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εισέλθει με τους κωδικούς Taxisnet .

Οι αιτήσεις των επιτυχόντων (Β΄ΦΑΣΗ) – Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων
Για την έκδοση νέων αδειών και των δικαιωμάτων δραστηριοποίησης και για την έγκριση
δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα Παραρτήματα V έως VIII (κατά περίπτωση), μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σ’ αυτά, θα υποβληθούν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 8 της παρούσας, με φυσικό τρόπο (δια ζώσης ή ταχυδρομικά με ημερομηνία κατάθεσης εντός της εν λόγω προθεσμίας, η οποία αποφαίνεται με βάση την ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης
i. Στην αντίστοιχη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία υπάγεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους (άρθρο 17 της παρούσης) ή,

ii. Στη Δ/νση Εμπορίου και Απασχόλησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Τμήμα Εμπορίου και Α.Ε., για αυτούς που ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους δεν είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (άρθρο 17 της παρούσης).

3. Μαζί με τις αιτήσεις, για την υποβολή των οποίων η Υπηρεσία μας δεν δύναται να παρέχει καμία διευκρίνιση για τη συμπλήρωσή τους, θα πρέπει να υποβάλλονται όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

4. Πρότυπα των αιτήσεων επισυνάπτονται στα Παραρτήματα I έως VIII της παρούσας, τα οποία μπορούν να αναζητηθούν και στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Άρθρο 8. «Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών»

1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στην παρούσα προκήρυξη της παρ.1 του άρθρου 7 της παρούσας (Α΄ΦΑΣΗ), είναι η 30 Σεπτεμβρίου 2023.

2. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των επιτυχόντων της παρ.2 του άρθρου 7 της παρούσας Προκήρυξης (Β΄ ΦΑΣΗ) για την έκδοση νέων αδειών και των δικαιωμάτων δραστηριοποίησης και για την έγκριση δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης του οριστικού πίνακα κατάταξης.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης αίτησης από τους επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν οι αντίστοιχοι (ανά είδος και κατηγορία) επιλαχόντες υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση. Ειδικότερα για τους επιτυχόντες για την έκδοση νέων αδειών παραγωγού πωλητή Κατηγορίας 2 και επαγγελματία πωλητή Κατηγορίας Β και Ε, η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί από την αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Εμπορίου και Απασχόλησης Π.Κ.Μ.), μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος. Άρθρο 9.

«Δικαιολογητικά για την αξιολόγηση – μοριοδότηση των υποψηφίων»

Τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 11 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9-3-99) και η υπηρεσία δύναται να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει την γνησιότητά τους, ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών που τα εξέδωσαν.

1. Δικαιολογητικά για την αξιολόγηση – μοριοδότηση των υποψηφίων για τη χορήγηση νέων αδειών παραγωγών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: α. Αίτηση υποψηφίου, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα (I) της παρούσης. β. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδεια Διαμονής. γ. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α’151), στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης. δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τέκνων. ε. Βεβαίωση αστεγίας από Δήμο για χρόνο άνω των δύο (2) ετών. στ. Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφής με το αντικείμενο της πρωτογενούς παραγωγής (από ελληνικό ή ισότιμο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής). ζ. Τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

10 η. Επίσημα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος διατηρεί το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεών του εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (όπως: μισθωτήρια αγροτεμαχίων, δήλωση ΟΣΔΕ κ.λ.π.). θ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου (βλέπε υπεύθυνη δήλωση αριθμ. 1).

2. Δικαιολογητικά για την αξιολόγηση – μοριοδότηση των υποψηφίων για τη χορήγηση δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υφιστάμενων παραγωγών πωλητών είναι τα εξής: α. Αίτηση υποψηφίου, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα (II) της παρούσης. β. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδεια Διαμονής . γ. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου που διαθέτει. δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι δεν διαθέτει δικαίωμα δραστηριοποίησης σε περισσότερες από δύο (2) Περιφέρειες (βλέπε υπεύθυνη δήλωση αρ 4). ε. Επίσημα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος διατηρεί το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεών του εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (όπως: μισθωτήρια αγροτεμαχίων, δήλωση ΟΣΔΕ κ.λ.π.) 3.

Δικαιολογητικά για την αξιολόγηση – μοριοδότηση των υποψηφίων για τη χορήγηση νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι τα εξής:

α. Αίτηση υποψηφίου, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα (III) της παρούσης.

β. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδεια Διαμονής.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται αν ο/η σύζυγος στην περίπτωση που ο αιτών είναι παντρεμένος, διαθέτει/δεν διαθέτει άδεια υπαίθριου εμπορίου (βλέπε υπεύθυνη δήλωση αρ. 1).

δ. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από την Δ.ΥΠ.Α (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.)

ε. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τέκνων.

στ. Βεβαίωση αστεγίας από Δήμο για χρόνο άνω των δύο (2) ετών.

ζ. Επίσημα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο αιτών είναι Μοναδικός κηδεμόνας μονογονεϊκής οικογένειας ή προστάτης οικογένειας.

η. Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από ελληνικό ή ισότιμο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής) (Εφόσον υφίσταται).

θ. Τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Εφόσον υφίσταται)

ι. Προϋπηρεσία σε Λαϊκή Αγορά με σχέση εξαρτημένης εργασίας ≥ 5 έτη, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα.

4. Δικαιολογητικά για την αξιολόγηση – μοριοδότηση των υποψηφίων για τη χορήγηση δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υφιστάμενων επαγγελματιών πωλητών είναι τα εξής:

α. Αίτηση υποψηφίου, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα (IV) της παρούσης.

β. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδεια Διαμονής.

γ. Φωτοαντίγραφο της άδειας επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου που διαθέτει.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι δεν διαθέτει δικαίωμα δραστηριοποίησης σε περισσότερες από δύο (2) Περιφέρειες (βλέπε υπεύθυνη 11 δήλωση αριθμ.4 ).

Άρθρο 10. «Δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν από τους επιτυχόντες υποψήφιους για χορήγηση άδειας και δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (Β΄ ΦΑΣΗ)

1. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση νέων αδειών παραγωγών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

α. Αίτηση υποψηφίου, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα (V) της παρούσης.

β. Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS).

γ. Ισχύον αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του άρθρου 12 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170).

δ. Ισχύον αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73), που έχει εκδοθεί για οποιονδήποτε λόγο, από την οποία προκύπτει ότι δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή ότι υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης τηρούνται.

ε. Τελευταία δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ. (το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται στην περίπτωση που αυτό έχει υποβληθεί με την αίτηση του άρθρου 9).

στ. Υπεύθυνη δήλωση για τις ποσότητες, που θα διαθέσει στο υπαίθριο εμπόριο, ανά προϊόν, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη δήλωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής Ε.Λ.Γ.Α.( βλέπε Υπεύθυνη Δήλωση με αριθ. 2)

ζ. Αν τα προϊόντα ανήκουν σε αυτά που δεν δηλώνονται στο Ο.Σ.Δ.Ε., υπεύθυνη δήλωση ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται από ίδια παραγωγή και την ποσότητα που θα διαθέσει στο υπαίθριο εμπόριο. (βλέπε Υπεύθυνη Δήλωση με αριθ. 3).

η. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος).

θ. Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/2012 (ΦΕΚ Β’1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως ισχύει. ι. Αποδεικτικό πληρωμής τέλους δραστηριοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσης.

κ. Ανάλογα με το είδος ή τα είδη που θα πωλεί ο παραγωγός πωλητής, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Για τη διάθεση αυγών: άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της πτηνοτροφικής μονάδας ή νόμιμη απαλλαγή από τη σχετική διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με τον ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α’ 52), καθώς και βεβαίωση ωοσκοπικού ελέγχου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 853/2004 (L 139/55) και 589/2008 (L 163/6). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επίσης η γνωστοποίηση του κωδικού εκμετάλλευσης.

2) Για τη διάθεση μελιού: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, νομίμως θεωρημένου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 370910/14.5.2001 (ΦΕΚ Β’ 642) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

3) Για τη διάθεση πουλερικών και κονίκλων: άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της μονάδας σύμφωνα με τον ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α’ 52). Ειδικά, οι παραγωγοί, που η ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά ή 12 λαγόμορφα και οι οποίοι δεν υποχρεούνται στη σφαγή σε εγκεκριμένα πτηνοσφαγεία ή σε εγκεκριμένα σφαγεία λαγομόρφων αντίστοιχα, ακολουθούν τις υποχρεώσεις που θέτει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση.

4) Για τη διάθεση προϊόντων αλιείας: βεβαίωση σε ισχύ του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύονται, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία.

5) Για τη διάθεση αλιευμάτων υδατοκαλλιεργειών: βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από την οποία προκύπτει ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία και στην οποία αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγόμενων αλιευμάτων.

6) Για τη διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων): άδεια απόσταξης του αρμόδιου τελωνείου σύμφωνα με τις παρ. Ε.3 και Ε.8 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (ΦΕΚ Α’ 281).

7) Για τη διάθεση των προϊόντων οικοτεχνίας του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 4912/120862/5.11.2015 (ΦΕΚ Β’ 2468) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: βεβαίωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) σε ισχύ.

8) Για τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών: βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 2078/80743/25.7.2017 (ΦΕΚ Β’ 2679) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκτός των περιπτώσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών ειδών που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1564/1985 (ΦΕΚ Α’ 164).

9) Για τη διάθεση εμφιαλωμένου οίνου: δήλωση συγκομιδής, δήλωση παραγωγής οίνων και γλευκών, δήλωση αποθεμάτων προηγούμενου έτους, αν υπάρχει, και αντίγραφο της δήλωσης του μικρού οινοπαραγωγού που υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦΒ-5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2785) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

10) Για τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων που δεν μεταποιούνται σε εγκατάσταση του παραγωγού, αλλά σε μη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης της εγκατάστασης.

Επιπλέον, ο παραγωγός πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες του προϊόντος που παραδόθηκαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε. α) Για τη διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων:

αα) Για τους κτηνοτρόφους που αξιοποιούν τα εθνικά μέτρα για την ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 3724/162303/22.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3438) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

i. Βεβαίωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για την καταχώριση της εν λόγω δραστηριότητας,

ii. Βεβαίωση εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών (Κ.Η.Μ.Ο.) για τα εν λόγω προϊόντα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13 4912/120862/5.11.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

αβ) Για τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη εγκατάσταση:

i. Βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης παραγωγής στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχων Τροφίμων (ΕΦΕΤ),

ii. Αν πρόκειται για μισθωμένη εγκατάσταση, μισθωτήριο καταχωρημένο στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ -TAXIS.

αγ) Για τους κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκατάσταση, αλλά παραδίδουν το γάλα σε εγκεκριμένη μονάδα, λαμβάνοντας τελικό μεταποιημένο προϊόν:

i. βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και

ii. ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κτηνοτρόφου και της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος. β) Για τη διάθεση οποιουδήποτε βιολογικού προϊόντος, οι απαραίτητες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους Κανονισμούς αρ. 834/2007 (L 189), 889/2008 (L 250) και 1235/2008 (L 334) και την υπ’ αρ. 2543/103240/2.10.2017 (ΦΕΚ Β’3229) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην περίπτωση αυτή και μόνο επιτρέπεται να προσθέσει την ένδειξη «βιολογικό» στην πινακίδα του.

2. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: α. Αίτηση υποψηφίου, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα (VI) της παρούσης. β. Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS). γ. Ισχύον αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170). δ. Ισχύον αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73), που έχει εκδοθεί για οποιονδήποτε λόγο, από την οποία προκύπτει ότι δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή ότι υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης τηρούνται. ε. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ, καθώς και δελτίο καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος). στ. Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 14 35797/04.04.2012 (ΦΕΚ Β’ 1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ζ. Αποδεικτικό πληρωμής τέλους δραστηριοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσης.

3. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υφιστάμενων πωλητών (παραγωγών ή επαγγελματιών): α. Αίτηση υποψηφίου, η οποία επισυνάπτεται στα Παραρτήματα (VII ή VIII) της παρούσης. β. Αποδεικτικό πληρωμής τέλους δραστηριοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσης.

Άρθρο 11. «Κριτήρια χορήγησης αδειών και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης»

1. Για χορήγηση άδειας και δικαιώματος δραστηριοποίησης σε παραγωγούς πωλητές ΗΛΙΚΙΑ < 30 ετών 35 μόρια 30 – 35 ετών 30 μόρια 36 – 41 ετών 20 μόρια > 41 ετών 10 μόρια ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ≥ 4 τέκνα 30 μόρια 3 τέκνα 20 μόρια 2 τέκνα 10 μόρια ΑΣΤΕΓΙΑ Κατοχή βεβαίωσης αστεγίας για χρόνο άνω των δύο (2) ετών 10 μόρια ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς με το αντικείμενο της πρωτογενούς παραγωγής (από ελληνικό ή ισότιμο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής) 20 μόρια Κατοχή τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 5 μόρια ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Ο παραγωγός διατηρεί το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεών του εντός της περιφέρειας στην οποία αιτείται άδεια για πλανόδια δραστηριοποίηση 5 μόρια ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΡΙΩΝ:100 ΜΟΡΙΑ 15

2. Για χορήγηση άδειας και δικαιώματος δραστηριοποίησης σε επαγγελματίες πωλητές ΑΝΕΡΓΙΑ ≥ 12 μήνες 20 μόρια < 12 μήνες 10 μόρια ΑΣΤΕΓΙΑ Κατοχή πιστοποιητικού αστεγίας για χρόνο άνω των δύο (2) ετών 10 μόρια ΗΛΙΚΙΑ < 30 ετών 25 μόρια 30 – 35 ετών 15 μόρια > 35 ετών 5 μόρια ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ≥ 4 τέκνα 20 μόρια 3 τέκνα 10 μόρια 2 τέκνα 5 μόρια ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μοναδικός κηδεμόνας μονογονεϊκής οικογένειας ή προστάτης οικογένειας 10 μόρια ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από ελληνικό ή ισότιμο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής) 15 μόρια Κατοχή τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 5 μόρια ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ≥ 5 έτη 20 μόρια ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΡΙΩΝ:100 ΜΟΡΙΑ

3. Για χορήγηση δικαιώματος δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε υφιστάμενους παραγωγούς πωλητές πλανόδιου εμπορίου.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Ο παραγωγός διατηρεί το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεών του εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 10 μόρια ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΡΙΩΝ:10 ΜΟΡΙΑ

4. Για χορήγηση δικαιώματος δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε υφιστάμενους επαγγελματίες πωλητές πλανόδιου εμπορίου. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν κριτήρια μοριοδότησης και εφόσον ο αριθμός των δικαιωμάτων πλανόδιας δραστηριοποίησης της παρούσας προκήρυξης είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποψηφίων, η χορήγηση του δικαιώματος δραστηριοποίησης θα πραγματοποιηθεί με δημόσια κλήρωση που αναφέρεται στο άρθρο 12. 16 Άρθρο 12.

Δημόσια κλήρωση. Αν δύο (2) ή περισσότεροι υποψήφιοι πωλητές συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό μορίων προτεραιότητας, η χορήγηση της άδειας ή του δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα και ευθύνη της αρμόδιας για την έκδοση της προκήρυξης αρχής. Άρθρο 13.

Καταβαλλόμενο τέλος. Για τη δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εμπόριο καταβάλλεται τέλος δραστηριοποίησης. Με την αριθμ. 80/26-04-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ω1097ΛΛ-3Θ4) (ΦΕΚ2448/Β/27-06-2018) καθορίστηκε το ετήσιο τέλος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και επικαιροποιήθηκε με την αριθμ. 62/7-7-2023 απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 9ΚΞΠ7ΛΛ-Ρ7Δ) .

Οι πωλητές πλανοδίου εμπορίου που αποκτούν νέα άδεια/δικαίωμα δραστηριοποίησης με την παρούσα, καταβάλλουν τέλος υπέρ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο ανέρχεται κατ’ έτος στα 60 € (5 ευρώ/μήνα δραστηριοποίησης), ήτοι για τις άδειες – δικαιώματα δραστηριοποίησης πενταετούς διάρκειας 300 € (τριακόσια ευρώ) για το σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης. Σε περίπτωση προπληρωμής του τέλους παρέχεται έκπτωση 5% σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 23 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ. Α΄207/2021). Το ανωτέρω τέλος θα καταβάλλεται στον αντίστοιχο Τραπεζικό Λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τους δικαιούχους, και το αποδεικτικό πληρωμής θα κατατίθεται στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου μαζί με τα δικαιολογητικά χορήγησης ή ανανέωσης της άδειάς τους. Ο κάτοχος δικαιώματος δραστηριοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4849/2021(ΦΕΚ. Α΄207/2021), απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους για το δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, που κατέχει, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ειδικά ο παραγωγός πωλητής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους για το δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, που κατέχει λόγω φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής του, καθώς και λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων του που οφείλεται στην πώληση αυτών. Άρθρο 14.

Όροι συμμετοχής υποψηφίων.

I. Οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο συμμετέχουν αποκλειστικά σε διαδικασίες που αφορούν τον τομέα υπαίθριου εμπορίου όπου ήδη δραστηριοποιούνται.

II. Εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του οριστικού πίνακα βαθμολογίας ο υποψήφιος έχει δικαίωμα παραίτησης από τη θέση που καταλαμβάνει στην κατάταξη της βαθμολογίας για τη διεκδίκηση άδειας/δικαιώματος δραστηριοποίησης και τη θέση του την καταλαμβάνει ο επόμενος στη σειρά κατάταξης.

III. Μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων επί της Προκήρυξης οι επιτυχόντες δικαιούχοι νέων αδειών με δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οφείλουν να προσκομίσουν στις Δ/νσεις Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του τόπου κατοικίας τους ή στη Δ/νση Εμπορίου και Απασχόλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (για επιτυχόντες δικαιούχους από την υπόλοιπη Ελλάδα) τα δικαιολογητικά που επισύναψαν στην αίτησή τους για την έκδοση-χορήγηση της άδειας σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσης.

Άρθρο 15. «Αξιολόγηση αιτήσεων – ενστάσεις»

1. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Ο.Π.Σ.Α.Α. 17 ακολουθεί έλεγχος των δικαιολογητικών και αξιολόγηση των αιτήσεων από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης Αιτήσεων και στη συνέχεια εκδίδεται από την Υπηρεσία απόφαση με τα αποτελέσματα της Προκήρυξης. Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί αυθημερόν στο Ο.Π.Σ.Α.Α. και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pkm.gov.gr

2. Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της Προκήρυξης χωρεί ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της αρμόδιας αρχής, (Δ/νση Εμπορίου και Απασχόλησης Π.Κ.Μ.) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων (βλέπε έντυπο ένστασης αρ. 5). Η απόφαση της αρμόδιας αρχής επί της ένστασης εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την άσκησή της.

3. Κατά της απόφασης επί της ένστασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από όποιον έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 63 έως 70 του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α’ 97), περί Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο.

4. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων εκδίδεται απόφαση περί της κατακύρωσης του οριστικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί αυθημερόν στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pkm.gov.gr . Η αρμόδια αρχή χορηγεί στους επιλεγέντες δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, εκδίδοντας σχετική άδεια στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 21061/25-02-22 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο.» (ΦΕΚ 980/Β/2022), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 55332/27-5-2022 (ΦΕΚ 2660/Β/2022) όμοια, και με την αριθμ. 14883/16-02-2023 (ΦΕΚ 822/Β/2023) όμοια, και ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α. Άρθρο 16. Αποδοχή όρων προκήρυξης. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στην παρούσα προκήρυξη συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτής.

Άρθρο 17. Δημοσιότητα. Η παρούσα αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (https://openmarket.mindev.gov.gr), «στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pkm.gov.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας µε τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και την Υπηρεσία Έδρας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .

Δ/νση Εμπορίου και Απασχόλησης Π.Κ.Μ. Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών 26ης Οκτωβρίου 64 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2313 325460, 2313325437, 2313325516 Εmail: dvmaet@pkm.gov.gr

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΜΕ Θεσσαλονίκης Τμήμα Εμπορίου 26ης Οκτωβρίου 64 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2313330019,031,034,008,038, 080, 057, 2313325588 Εmail: dempor@pkm.gov.gr 18

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, ΠE Πέλλας Τμήμα Εμπορίου & Ανωνύμων Εταιρειών Διοικητήριο, 58200 Έδεσσα Τηλ.: 2381 351351, 2381 351315 Email: edasiou@pella.gr mgazoglou@pella.gr

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠΕ Ημαθίας Τμήμα Εμπορίου & Ανωνύμων Εταιρειών Λεωφ. Στρατού 72, 59100 Βέροια Τηλ.: 2331 353602, 2331 353612, 2331353611 Email:e.apostolopoulou@imathia.pkm.gov.gr patsika.d@imathia.pkm.gov.gr , pavlidis.g@imathia.pkm.gov.gr

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠE Πιερίας Τμήμα Εμπορίου & Ανωνύμων Εταιρειών 28ης Οκτωβρίου 40, 60100 Κατερίνη Τηλ.: 2351 351132, 2351 351130 Email: e.provida@pieria.pkm.gov.gr, m.oustampasidis@pieria.pkm.gov.gr Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος

ΠΕ Κιλκίς Τμήμα Εμπορίου & Ανωνύμων Εταιρειών, Ανδρέα Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς Τηλ.: 2341 353305, 2341 353302 Email: eu.karatsividou@kilkis.pkm.gov.gr eu.kokovidou@kilkis.pkm.gov.gr

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠE Σερρών Τμήμα Εμπορίου & Ανωνύμων Εταιρειών Μεραρχίας 36, 62110 Σέρρες Τηλ.: 2321 350377, 2321350381 Email: adamidou@serres.pkm.gov.gr , voutsina@serres.pkm.gov.gr

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠE Χαλκιδικής Τμήμα Εμπορίου & Ανωνύμων Εταιρειών Διοικητήριο 61100 Πολύγυρος Τηλ.: 2371 351288 2371351220 Email: viomixanias9@halkidiki.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement