Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Προκηρύξεις

Δ.Παύλου Μελά: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τη 112/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμό 1732/2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», σύμφωνα με την 8/2021 μελέτη του τμήματος Καθημερινότητας & Αμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών, είτε σε μία ή περισσότερες ομάδες, όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας. Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 38.638,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ανταποδοτικά τέλη.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. έτους 2021 20.6661.00 με ποσό 38.638,40€. Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ελεύθερα με πλήρη και άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pavlosmelas.gr . H παρούσα έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, Νικ. Πλαστήρα 2, 56430, αρμόδιος υπάλληλος κα. Κωνσταντίνα Ποζουκίδου (τηλ :2313 302-890) και για θέματα που αφορούν τη μελέτη κ. Π. Βιολιστή (τηλ 2313 302352).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, κτήριο Αναστασιάδη, 1ος όροφος, του Δήμου Παύλου Μελά που βρίσκεται στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 2 στην Σταυρούπολη την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 στις 10.00μμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement